Lecture 9 - Information-Flow Control for Database - Oblivious Memory TODO

Du försöker öppna ett osäkert innehåll från en säker plats (canvas). Vissa webbläsare kan förhindra att innehållet laddas.