SF1682 HT19-1 Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer