Matris

Hitta matris
Kom ihåg att 10 studenter redan har bedömts med den här matrisen. Om du ändrar den påverkas deras bedömningar.
Bedömningskriterier
Bedömningskriterier
Kriterier Bedömningar
demonstrera hur lärandemål, betygskriterier och examination hänger ihop
Godkänt
Behöver kompletteras
Underlag saknas
formulera målrelaterade betygskriterier för en egen kurs
Godkänt
Behöver kompletteras
Underlag saknas
föreslå hur examinationsmoment ska utformas så att de examinerar enligt uppställda betygskriterier
Godkänt
Behöver kompletteras
Underlag saknas
kritiskt granska och reflektera över andras återkoppling på egna uppställda betygskriterier
Godkänt
Behöver kompletteras
Underlag saknas
redogöra för hur bedömningar kan vägas ihop till ett slutbetyg och reflektera över vilka effekter detta kan få
Godkänt
Behöver kompletteras
Underlag saknas
reflektera över hur betygskriterierna kan användas i den egna undervisningen
Godkänt
Behöver kompletteras
Underlag saknas