Kursöversikt

Nedan följer en plan för föreläsningarna i kursen. Planen är preliminär och kan ändras under kursens gång. Läsreferenserna avser kapitel i Sauer, om inte annat anges.

Förel Datum Innehåll Avsnitt att läsa
1 29/10 Kursintroduktion. Eulers metod för lösning av differentialekvationer.  6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3
2 12/11 Högre ordningens metoder för differentialekvationer. Styva problem. Implicita metoder. 6.4, 6.6, anteckningar om absolutstabilitet
3 21/11 Ickelinjära ekvationer. Newtons metod, fixpunktsmetoden, intervallhalvering. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5.1 (bara sekantmetoden), 2.7.1
4 16/1 Optimeringsmetoder med och utan bivillkor. Fel- och störningsräkning

13.1.1, 13.2.1-2, Kapitlet "Fel- och störningsanalys", 1.3

5 17/1 Interpolation, minsta kvadratmetoden, numerisk derivering och integration, noggrannhetsordning. 3.1, 3.2 (ej 3.2.2), 3.4, 4.1, 4.2, 4.5.1, 4.5.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.4, Kapitlet "Order of Accuracy"
6 20/1 Monte Carlo-metoden 9.1.1, 9.2.1, 9.3, 9.4
7 27/1 Linjära ekvationssystem, gausselemination, LU-faktorisering, konditionstal, beräkningskostnader, glesa system 2.1-2.4.1
8 3/2 Randvärdesproblem 7.1, 7.2, 7.3.2, 8.3.2
9 10/2 Partiella differentialekvationer 8.1
10 17/2 Iterativa metoder för linjära ekvationssystem. Egenvärdesberäkning med potensmetoden 2.5 (ej 2.5.3), 12.1-12.1.3
11 24/2 Repetition och tentamensförberedelse

 

Kurssammanfattning:

Datum Information